Road Service Karcag

+36 59 500 050

Road Service Debrecen

+36 52 502 600

2024. január 22.

A támogatás igénybevételéhez szükséges pályázat legfontosabb feltételei:

Kik pályázhatnak a támogatásra?

- Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek és egyéni vállalkozások. Kivétel: (Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771), Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451).

- Taxis személyszállítás (TEÁOR 4932) tevékenységet folytató egyéni cég vagy egyéni vállalkozó kizárólag abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a cégjegyzékében vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásában legkésőbb 2023. december 1-éig bejegyzésre került a Taxis személyszállítás (TEÁOR 4932) tevékenység.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A támogatási kérelmet Budapest régióban és a kevésbé fejlett régiókban (Pest, KözépDunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél Alföld) egyaránt 2024. február 05. 10:00-tól 2025. március 31. 10:00-ig lehet benyújtani. 

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást – szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni.

Igényelhető támogatás mértéke:

a) A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: a Budapest régióban: 10 800 000 000 Ft;  a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, DélDunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld): 19 200 000 000 Ft

Bármely regionális keret kimerülése esetén a Nemzeti Hatóság a regionális támogatási keretek között az igénylés függvényében átcsoportosíthat.

b) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 800 000 Ft, maximum 64 000 000 Ft.

c) A projekt keretében beszerzett egy gépjármű maximális támogatása nem haladhatja meg az alábbi táblázatban feltüntetett, az egyes gépjármű kategóriák bruttó akkumulátor kapacitására vetített értékeket. Az egyes kategóriák esetében egy gépjármű nettó vételára nem haladhatja meg a táblázatban meghatározott maximális nettó elszámolható költség értékeket.

táblázat1

d) Támogatás legfeljebb az alábbi darabszámú gépjárművek beszerzéséhez igényelhető:

táblázat2

e) A támogatási kérelemben az egy gépjárműre eső maximális nettó elszámolható költségek az alábbiak: M1 kategória (személyautó): 20 000 000 Ft · M2, N1, N2 kategória (kisbusz és kishaszon gépjármű): 25 000 000 Ft

A projekt befejezése:

Jelen felhívás esetén a projektet a projekt megkezdésétől számított 20 hónap alatt, de legkésőbb 2026. április 30-ig fizikailag be kell fejezni.

Fenntartási kötelezettség:

A végső kedvezményezettnek a támogatás keretében beszerzett gépjárművet a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, de legfeljebb 2027. december 31-ig fenn kell tartania, azaz nem értékesítheti és harmadik fél számára nem adhatja bérbe, használatba.

További részletek ITT!

Kínálatunkban több olyan tisztán elektromos autó is elérhető, amelyre igényelhető az állami támogatás.

Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben! 

500 2021 kf3 bz4x high 006 2