Roadservice Kft

Roadservice Karcag
5300, Karcag - Gyarmati út ( 4sz. Főút 163,5 km)
+36 59 500 050
Roadservice Debrecen
4032, Debrecen - Böszörményi út kivezető szakasza
+36 52 502 600

eu

TOYOTA CASCO

Biztonságban a Toyota biztosítással

Mi is a Toyota Casco?

A Toyota Casco gépjármű-biztosítási csomag teljes körű védelmet kínál, és kártérítést nyújt saját hibából történő baleset miatti törés vagy totálkár,lopás, rongálás, elemi kár és üvegtörés esetére is.

Ha Toyotát vásárol, akkor a casco biztosítási védelem is egyedi az Ön számára!

 

Ne kockáztasson...

Válasszaki számos önrész-variációnk közül az Önnek legmegfelelőbbet, és tudja maximális biztonságban gépjárművét.

 

Megkülönböztetett figyelem és törődés:

A Toyota-biztosítások kizárólag a Toyota tulajdonosok részére kialakított, egyedülállóan kedvező feltéteket kínáló biztosítási termékek, melyek szolgáltatásai kizárólag a hivatalos Toyota-márkakereskedői és Toyota-márkaszerviz hálózaton keresztül vehetők igénybe.

 

A TOYOTA CASCO TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSAI

1. Minimum önrész felezés

 50% kedvezmény a választott forintálisönrészből. Akkor alkalmazható a kedvezmény, ha a kár mértéke nem haladja meg azt az összeget, ami fölött százalékos önrész levonását kell alkalmazni.

2. Avulásmentes térítés

A gépjármű szerződésben meghatározott életkoráig, futásteljesítményéig a biztosító kártérítésnél - meghatározott kopó-, forgó alkatrészek kivételével - nem vonja le az elhasználódási foknak megfelelő értékemelkedést.

3. Emelt javíthatósági határ

A gépjárművet a biztosító javíthatónak minősíti, amennyiben a javítás összköltsége nem haladja meg az autó káridőponti értékének 80 %-át.

4. Szervizbe szállítás

A biztosító megtéríti a biztosítási eseménnyel összefüggésben felmerült autómentés, szállítás és tárolás indokolt költségét a szerződésben meghatározott alkalommal és összeghatárig.

5. Aktív kárrendezés

Idegen gépjármű által okozott kár és tisztázott jogalap esetén önrész levonása nélkül megtéríti a kárt a biztosító.Egyes biztosítóknál ez a szolgáltatás csak akkor vehető igénybe,ha a károsult az adott gépjárműre ugyanannál a társaságnál rendelkezik kötelező biztosítással is.

6. Újérték térítés

A szerződésben választott (3 vagy 12 hónap) időtartamon belül bekövetkezett totál- vagy lopáskár esetén a biztosító megtéríti a vételkori számlaértéket, vagy a gépjármű újkori- és a kárkori értékének különbözetét. Egyes biztosítónál különdíjért választható ez a szolgáltatás.

7. Kölcsöngépjármű térítés

A szerződésben meghatározott alkalommal, meghatározott napra és összeghatárig a biztosító a biztosítási eseménnyelösszefüggésben felmerült javítás időtartamára megtéríti a bérelt gépjármű költségét. Külön díjért választható ez a szolgáltatás.

8. Márkahűség biztosítás

Totálkár esetén a jogos kártérítésen túl a káreseményt szenvedett gépjármű vételkori számlaértékének 10 %-át megtéríti a biztosító, ha a károsult új Toyota gépkocsit vásárol. A szolgáltatás nem mindegyik biztosító kínálatában szerepel.

 

Az extra szolgáltatások pontos feltételei biztosítóként eltérnek, ezért részletekért forduljon szakértő kollégáinkhoz. A fent felsorolt többletszolgáltatások kizárólag Toyota márkakereskedéseinkben vehetők igénybe.

 

Ajánlatkérés

 

Ha már bekövetkezett a káreset:

Kár esetén is számíthat ránk! Forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz, hogy gyorsan, szakszerűen és kényelmesen javíttathatja meg járművét.

 

Mi a teendő kár esetén?

A Toyota Casco biztosítás segélyvonala

A Toyota Casco biztosítás segélyvonalán éjjel-nappal kérhet segítséget akár belföldön, akár külföldön történt baleset, műszaki hiba vagy gépjárműlopás esetén.

+36 80 470 470 (3-as mellék)

 

Korrekt, ügyfélbarát kárrendezésre számíthat minden hivatalos Toyota márkaszervizben, ahol gyorsan és kényelmesen javíttathatja meg gépjárművét.

 

A segélyvonal igény esetén autómentőt küld a helyszínre, Toyota márkaszervizeket ajánl, kárbejelentéseket fogadsegítséget nyújt a kárszemle megszervezésében, illetve információt nyújt gépjárműkárok megelőzéséhez.

Arra is lehetőség van, hogy az autót egy Ön által választott hivatalos Toyota márkaszervizbe vigyék. Minden új Toyota gépjármű mellé a biztosításon kívül legalább 3 évig ingyenes útmenti Eurocare segélynyújtás vehető igénybe, melyről külön tájékoztatást kérhet.

 

További tájékoztatásért és személyre szabott ajánlatért keresse fel hivatalos Toyota márkaszervizét