Roadservice Kft

Roadservice Karcag
5300, Karcag - Gyarmati út ( 4sz. Főút 163,5 km)
+36 59 500 050
Roadservice Debrecen
4032, Debrecen - Böszörményi út kivezető szakasza
+36 52 502 600

eu

Zártvégű pénzügyi lízing

Ideális megoldás vállalkozásoknak haszongépjármű beszerzéséhez, egy összegű áfa visszaigényléssel és KKV adókedvezménnyel.

Hogyan működik?

Zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióban a lízingbeadó (Toyota Pénzügyi Zrt.) megvásárolja a kiválasztott gépjárművet, majd egy határozott időtartamra, díjfizetés ellenében a lízingbevevő használatába adja azt és minden tulajdonhoz kapcsolódó jogot rá engedményez. A futamidő alatt a járművet a lízingbevevő szerepelteti a könyveiben, és számolja el az értékcsökkenést.

A futamidő alatt a forgalmiban és a törzskönyvben tulajdonosként a lízingbeadó szerepel, a lízingbevevő üzembentartóként kerül bejegyzésre. A futamidő végén az utolsó lízingdíj megfizetése után a gépjármű automatikusan a lízingbevevő tulajdonába kerül.

Konstrukció jellemzői

Ügyfelek: társas vállalkozások és egyéni vállalkozók

Finanszírozható eszköz: személy-és haszongépjármű

Gépjármű kora: új és használt autó (Szgk – 14 éves korig, Tgk – 11 éves korig)

Futamidő: 12-96 hónapig (változó kamatozás), 36-60 hónapig (fix kamatozás)

Devizanem: forint

Kamatozás: változó vagy fix

Mikor válasszuk?

Ha a lízingbevevő általában áfa befizető pozícióban van

Elsősorban haszongépjárműveknél, ahol az áfa egy összegben visszaigényelhető

Ha a lízingbevevőnek vannak szabad forrásai az áfa megfizetésére

Ha jelentős működőtőke igény merült fel a lízingbevevőnél

Ha biztos abban, hogy a futamidő végén meg akarja szerezni a gépjármű tulajdonjogát

Előnyök

LIKVIDITÁS

A vállalkozás a beruházást külső forrással tudja megoldani – javítja a cash-flow-t.

LÍZINGDÍJAK

A lízingdíjak fizethetők a lízingelt jármű által megtermelt bevételekből.

TULAJDONSZERZÉS

A lízingtárgy tulajdonjoga automatikusan a lízingbe vevőre száll a futamidő végén.

VISSZAIGÉNYELHETŐ ÁFA

Haszongépjárműnél a teljes áfa egy összegben visszaigényelhető.

ADÓKEDVEZMÉNY

Kis-és Középvállalkozások a fizetett kamat 100%-át levonhatják a társasági adójukból.

KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS

A lízingdíjak kamatrésze és az értékcsökkenés a számviteli törvény szerint költségként elszámolhatóak.

Tudta?

A 1996. évi LXXXI. Törvény értelmében a KKV-k (Kis- és középvállalkozások) tárgyi eszköz (ami lehet gépjármű is) beszerzéséhez igénybe vett finanszírozás kamata után adókedvezményt vehetnek igénybe. Az adókedvezmény az adóévben fizetett kamat 100%-a (Társasági adó legfeljebb 70%-áig vonható le).

Az Ön vállalkozása KKV-nak minősül?

Amennyiben vállalkozása a kritériumok alapján a mikro-, a kis-, vagy a középvállalkozási kategóriába sorolható, akkor cégük élhet a KKV-k számára elérhető adókedvezménnyel.

KritériumMikroKisKözép
Létszám < 10 fő < 50 fő < 250 fő
  ÉS ÉS ÉS
Forgalom ≤ 2 millió euró ≤ 10 millió euró ≤ 50 millió euró
  VAGY VAGY VAGY
Mérlegfőösszeg ≤ 2 millió euró ≤ 10 millió euró ≤ 43 millió euró

Egyéni vállalkozók:

Az egyéni vállalkozók és az Eva-alanyok esetében a besorolás kizárólag a foglalkoztatotti létszám adatokon alapul, esetükben nincs szükség a pénzügyi mutatók vizsgálatára.

Egyéb tudnivalók:

Az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor a Magyar Nemzeti Bank által megállapított, a KKV üzleti évének lezárásakor érvényes deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

A foglalkoztatotti létszámra vonatkozó feltételnek mindenképp teljesülnie kell, azonban – tekintettel arra, hogy a feltétel vagylagos – az éves nettó árbevételre vagy a mérlegfőösszegre vonatkozó kritérium közül elegendő, ha csak az egyiket teljesíti a vállalkozás.

Az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat (magyar vagy külföldi) közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése meghaladja a 25 százalékot, abban az esetben sem minősülhet KKV-nak, ha a gazdasági mutatók alapján felállított kritériumoknak eleget tesz.

Az egyéb feltételeket és kikötéseket megtalálják a 2004. évi XXXIV. törvényben. A fentiek csak tájékoztató jellegűek, minden esetben a hivatkozott törvény rendelkezései az irányadóak.